สินค้า - แก้วน้ำ
Home > สินค้า > แก้วน้ำ


แก้ว Royal
รหัสสินค้า :  PB01R312
ขนาด  12.5 oz. TD 7.15 cm. H 22 cm.
70 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Kenya Irish Coffee
รหัสสินค้า :  PB041643
ขนาด  8 oz. TD 7.4 cm. H 14.7 cm.
50 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Charisma Hi-ball
รหัสสินค้า :  PT0917115
ขนาด  14.5 oz. TD 6.8 cm. H 12.5 cm.
40 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Coffee Mug
รหัสสินค้า :  PM01C343
ขนาด  11 oz. TD 8.25 cm. H 10.3 cm.
40 บ.   VIEW DETAIL

ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง (PM03E324/PP06325)
รหัสสินค้า :  PM03E324
ขนาด  ถ้วยกาแฟ 7 oz. TD 8 cm. H 6.2 cm. ขนาดจานรอง TD 13.5 cm. H 2.2 cm.
60 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Shot
รหัสสินค้า :  PSH01406
ขนาด  1.2 oz. TD 4.5 cm. H 7 cm.
25 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Hansa
รหัสสินค้า :  PB017713B
ขนาด  13 oz. TD 7 cm. H 16 cm.
35 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Tango
รหัสสินค้า :  PT1113311
ขนาด  11 oz. TD 6.2 cm. H 145 cm.
40 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Champagne
รหัสสินค้า :  PS02150107
ขนาด  6.5 oz. TD 4.6 cm. H 19 cm.
70 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Pilsner
รหัสสินค้า :  PB02912
ขนาด  12 oz. TD 7.8 cm. H 16 cm.
40 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Bavaria
รหัสสินค้า :  PB033616
ขนาด  16 oz. TD 8.5 cm. H 13.05 cm.
40 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Munich Beer Mug
รหัสสินค้า :  PBM01366
ขนาด  15 oz. TD 7 cm. H 16 cm.
60 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Playboy Beer Mug
รหัสสินค้า :  PBM02315
ขนาด  13 oz. TD 7.4 cm. H 14 cm.
60 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Aloha
รหัสสินค้า :  PT141712
ขนาด  12 oz. TD 6.7 cm. H 15 cm.
40 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Margarita
รหัสสินค้า :  PS41501M07
ขนาด  7 oz. TD 10.5 cm. H 13.05 cm.
70 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Flute Champagne
รหัสสินค้า :  PS0210150
ขนาด 
160 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Champagne Saucer
รหัสสินค้า :  PS03150105
ขนาด  5 oz. TD 9.2 cm. H 12.9 cm.
70 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว ค็อกเทล Cocktail
รหัสสินค้า :  PS05150105
ขนาด  5 oz. TD 9.2 cm. H 12.9 cm.
70 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว ค็อกเทล Cocktail
รหัสสินค้า :  PS06150103
ขนาด  3.25 oz. TD 8.3 cm. H 12.3 cm.
70 บ.   VIEW DETAIL

แก้วโอเลี้ยงมีหู
รหัสสินค้า :  PBM03316
ขนาด  14 oz. TD 8.2 cm. H 12.2 cm.
40 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Coffee Mug
รหัสสินค้า :  PM02D121
ขนาด  10.5 oz. TD 7.9 cm. H 8.8 cm.
50 บ.   VIEW DETAIL

แก้วกาแฟพร้อมจานรอง (PM04F329/PP06325)
รหัสสินค้า :  PM04F329
ขนาด  7 oz. TD 8.5 cm. H 5.7 cm. ขนาดจานรอง TD 13.5 cm. H 2.2 cm.
65 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว วัด
รหัสสินค้า :  PT12101
ขนาด  9 oz. TD 6.9 cm. H 9.45 cm.
25 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว โอยั๊วะ
รหัสสินค้า :  PT13102
ขนาด  7 oz. TD 6.98 cm. H 9.6 cm.
25 บ.   VIEW DETAIL

แก้วโอเลี้ยงโบราณ
รหัสสินค้า :  PT22103
ขนาด  9 oz. TD 7.2 cm. H 11.9 cm.
30 บ.   VIEW DETAIL

ถ้วยขนมหวาน
รหัสสินค้า :  PP01623
ขนาด  TD 10.4 cm. H 4.6 cm.
25 บ.   VIEW DETAIL

จานรองแก้ว
รหัสสินค้า :  PP01752
ขนาด  Size 8.5 cm H 1.9 cm.
35 บ.   VIEW DETAIL

ถ้วยไอศกรีม Alaska Ice Cream
รหัสสินค้า :  PP02115
ขนาด  7.25 oz. TD10.05 cm. H 7.85 cm.
90 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Ice cream sunday
รหัสสินค้า :  PP03315
ขนาด  8 oz. TD 10 cm. H 14.5 cm.
95 บ.   VIEW DETAIL

ชามสลัด
รหัสสินค้า :  PP04724
ขนาด  TD 14.37 cm. H 6.6 cm.
40 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Solo Shot
รหัสสินค้า :  PSH03110
ขนาด  2 oz. TD 5.4 cm. H 7 cm.
25 บ.   VIEW DETAIL

แก้วเป๊ก
รหัสสินค้า :  PT0242
ขนาด  2 oz. TD 4.7 cm. H 5.7
20 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Rock
รหัสสินค้า :  PT03327
ขนาด  9 oz. TD 7.5 cm. H 8.5 cm.
35 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Top Drink
รหัสสินค้า :  PT04328
ขนาด  8 oz. TD 7.2 cm. H 8.3 cm.
30 บ.   VIEW DETAIL

แก้วก้นเหลี่ยม
รหัสสินค้า :  PT05359
ขนาด  8 oz. TD 7.3 cm. H 8.1 cm
30 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Tiara
รหัสสินค้า :  PT06339
ขนาด  13 oz. TD 8.5 cm. H 10.7 cm.
30 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Plaza
รหัสสินค้า :  PT11010361
ขนาด  11 oz. TD 8.4 cm. H 8.8 cm.
40 บ.   VIEW DETAIL

แก้วก้นคริสตัล
รหัสสินค้า :  PT16356
ขนาด  8.5 oz. TD 7.75 cm. H 8.7 cm.
30 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว stack
รหัสสินค้า :  PT17107
ขนาด  7 oz. TD 6.7 cm. H 8 cm.
35 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว stack
รหัสสินค้า :  PT18109
ขนาด  9 oz. TD 6.7 cm. H 9.5 cm.
37 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว NOVA
รหัสสินค้า :  PT25341
ขนาด  10 oz. TD 8.3 cm. H 9.1 cm.
35 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว ลาย
รหัสสินค้า :  PT25354
ขนาด  12 oz. TD 8.5 cm. H 10.7cm.
40 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Hansa
รหัสสินค้า :  PT027711
ขนาด  11 oz. TD 7.6 cm. H 10.5 cm.
35 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Lyra
รหัสสินค้า :  PT157209
ขนาด  6 oz. TD 6.3 cm. H 6.5 cm.
25 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Sanmarino
รหัสสินค้า :  PT190409
ขนาด  8.5 oz. TD 7.4 cm. H 8.5 cm.
30 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Sanmarino
รหัสสินค้า :  PT200411
ขนาด  10.25 oz. TD 7.8 cm. H 9 cm. B
35 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Sanmarino
รหัสสินค้า :  PT210414
ขนาด  14 oz. TD 8.25 cm. H 10.55 cm.
40 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Unity
รหัสสินค้า :  PT262110
ขนาด  10 oz. TD 6.85 cm. H 11.5 cm.
30 บ.   VIEW DETAIL

แก้ววิสกี้
รหัสสินค้า :  PT01305
ขนาด  10 oz. TD 6.3 cm. H 12 cm.
13 บ.   VIEW DETAIL

แก้วลองดริ้งค์
รหัสสินค้า :  PT02312
ขนาด  13 oz. TD 6.7 cm. H 14.5 cm.
15 บ.   VIEW DETAIL

แก้วน้ำ
รหัสสินค้า :  PT08363
ขนาด  11 oz. TD 6.9 cm. H 14 cm.
35 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Goblet
รหัสสินค้า :  PS10150011
ขนาด  10.75 oz. TD 7.05 cm. H 13.5 cm.
70 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Goblet
รหัสสินค้า :  PS9150112
ขนาด  Size 12.25 oz. TD 7.15 cm. H 16.5 cm.
70 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Liqueur
รหัสสินค้า :  PS11150102
ขนาด  Liqueur Size 2 oz. TD 3.6 cm. H 11.5 cm.
90 บ.   VIEW DETAIL

แก้ว Red wine
รหัสสินค้า :  PS7150108
ขนาด  8 oz. TD 6.25 cm. H 16.1 cm.
70 บ.   VIEW DETAIL

PT 0390
รหัสสินค้า :  PT 0390
ขนาด  Size 13.75 oz. TD. 8.1 cm. H. 14.2 cm.
35 บ.   VIEW DETAIL

PM 0392
รหัสสินค้า :  PM 0392
ขนาด  size 8.5 oz. TD 8.5 cm. H. 7.8 cm.
40 บ.   VIEW DETAIL

PM 0394
รหัสสินค้า :  PM 0394
ขนาด  Size 11 oz. TD. 8 cm. H. 10.2 cm.
35 บ.   VIEW DETAIL

PT 0391
รหัสสินค้า :  PT 0391
ขนาด  Size 12 oz. TD. 9.4 cm. H. 9.7 cm.
35 บ.   VIEW DETAIL

PT 0393
รหัสสินค้า :  PT 0393
ขนาด  Size 7.5 oz. TD. 5.9 cm. H. 15 cm.
35 บ.   VIEW DETAIL

PT0385
รหัสสินค้า :  PT0385
ขนาด  Size 9.5 oz. TD. 7.5 cm. H. 9.5 cm.
38 บ.   VIEW DETAIL

PT0389
รหัสสินค้า :  PT0389
ขนาด  Size 9.25 oz. TD. 8 cm. H. 9 cm.
37 บ.   VIEW DETAIL

Beer Glass
รหัสสินค้า :  PB016315
ขนาด  TD. 7.0 cm. H. 24 cm.
100 บ.   VIEW DETAIL

Scirocco
รหัสสินค้า :  PT017014
ขนาด  TD. 6.8 cm. H. 13.5 cm.
56 บ.   VIEW DETAIL

PMB0843
รหัสสินค้า :  PMB0843
ขนาด  22.5 oz. (640 ml.) TD. 8.3 cm H. 18 cm.
140 บ.   VIEW DETAIL