สินค้า - แก้วน้ำ
Home > สินค้าทั้งหมด

แก้ว Royal
รหัสสินค้า :  R0312
ขนาด  12.5 oz. (355 ml.) TD 7.15 cm. H 22 cm. packed 6/24
 
แก้ว Kenya Irish Coffee
รหัสสินค้า :  P01643
ขนาด  8 oz. (230 ml.) TD 7.4 cm. H 14.7 cm. packed 6/24
 
แก้ว Charisma Hi-ball
รหัสสินค้า :  B017115
ขนาด  14.5 oz. (415 ml.)TD 6.8 cm. H 12.5 cm. packed 6/48
 
แก้ว Coffee Mug
รหัสสินค้า :  UG343
ขนาด  11 oz. (340 ml.) TD 8.25 cm. H 10.3 cm. packed 6/48
 
ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง (PM03E324/PP06325)
รหัสสินค้า :  P00340
ขนาด  ถ้วยกาแฟ 7 oz. (197 ml.) TD 8 cm. H 6.2 cm. packked 12/72
 
แก้ว Shot
รหัสสินค้า :  LG406
ขนาด  1.2 oz. (36 ml.) TD 4.5 cm. H 7 cm. packed 12/144
 
แก้ว Hansa
รหัสสินค้า :  B07713
ขนาด  13 oz. (375 ml.) TD 7 cm. H 16 cm. packed 6/48
 
แก้ว Tango
รหัสสินค้า :  B13311
ขนาด  11 oz. (315 ml.) TD 6.2 cm. H 145 cm. packed 6/48
 
แก้ว Flute Champagne
รหัสสินค้า :  1501F07
ขนาด  6.5 oz. (185 ml.) TD 4.6 cm. H 19 cm. packed 6/48
 
แก้ว Pilsner
รหัสสินค้า :  B0912
ขนาด  12 oz. (340 ml.) TD 7.8 cm. H 16 cm. packed 6/48
 
แก้ว Bavaria
รหัสสินค้า :  B03616
ขนาด  16 oz. (455 ml.) TD 8.5 cm. H 13.05 cm. packed 6/36
 
แก้ว Munich Beer Mug
รหัสสินค้า :  UG366
ขนาด  16 oz. (500 ml.) TD 7 cm. H 16 cm. packed 6/36
 
แก้ว Playboy Beer Mug
รหัสสินค้า :  UG315
ขนาด  13 oz. (378 ml.) TD 7.4 cm. H 14 cm. packed 6/36
 
แก้ว Aloha
รหัสสินค้า :  B01712
ขนาด  12 oz. (360 ml.) TD 6.7 cm. H 15 cm. packed 6/72
 
แก้ว Margarita
รหัสสินค้า :  1501M07
ขนาด  7 oz. (200 ml.) TD 10.5 cm. H 13.05 cm. packed 6/48
 
แก้ว Flute Champagne
รหัสสินค้า :  1015F07
ขนาด  7 oz. (210 ml.) TD 4.6 cm. H 23 cm. packed 6/24
 
แก้ว Champagne Saucer
รหัสสินค้า :  1501S05
ขนาด  5 oz. (135 ml.) TD 9.2 cm. H 12.9 cm. packed 6/48
 
แก้ว ค็อกเทล Cocktail
รหัสสินค้า :  1501C05
ขนาด  5 oz. (140 ml.) TD 9.2 cm. H 12.9 cm. packed 6/48
 
แก้ว ค็อกเทล Cocktail
รหัสสินค้า :  1501C03
ขนาด  3.25 oz. (95 ml.) TD 8.3 cm. H 12.3 cm. packed 6/48
 
แก้ว Coffee Mug
รหัสสินค้า :  UG352
ขนาด  10.5 oz. (305 ml.) TD 7.9 cm. H 8.8 cm. packed 6/72
 
แก้ว วัด
รหัสสินค้า :  LG01
ขนาด  9 oz. (226 ml.) TD 6.9 cm. H 9.45 cm. packed 12/144
 
แก้ว โอยั๊วะ
รหัสสินค้า :  UG102
ขนาด  7 oz. (195 ml.) TD 6.98 cm. H 9.6 cm. packed 12/144
 
ถ้วยขนมหวาน
รหัสสินค้า :  P00623
ขนาด  TD 10.4 cm. H 4.6 cm. packed 6/72
 
จานรองแก้ว
รหัสสินค้า :  LG752
ขนาด  Size 8.5 cm H 1.9 cm. packed 12/144
 
ถ้วยไอศกรีม Alaska Ice Cream
รหัสสินค้า :  P00115
ขนาด  7 oz. (205 ml.) TD10.05 cm. H 7.85 cm. packed 6/24
 
แก้ว Ice cream sunday
รหัสสินค้า :  P00315
ขนาด  8 oz. (225 ml.)TD 10 cm. H 14.5 cm. packed 6/24
 
ชามสลัด
รหัสสินค้า :  P00724
ขนาด  TD 14.37 cm. H 6.6 cm. packed 6/48
 
แก้ว Solo Shot
รหัสสินค้า :  P00110
ขนาด  2 oz. (60 ml.) TD 5.4 cm. H 7 cm. packed 12/72
 
แก้วเป๊ก
รหัสสินค้า :  UG323
ขนาด  2 oz. (60 ml.) TD 4.7 cm. H 5.7 packed 12/144
 
แก้ว Rock
รหัสสินค้า :  UG327
ขนาด  9 oz. (263 ml.) TD 7.5 cm. H 8.5 cm. packed 6/72
 
แก้ว Top Drink
รหัสสินค้า :  UG328
ขนาด  8 oz. (224 ml.) TD 7.2 cm. H 8.3 cm. packed 6/72
 
แก้วก้นเหลี่ยม
รหัสสินค้า :  UG359
ขนาด  8 oz. (222 ml.) TD 7.3 cm. H 8.1 cm packed 6/72
 
แก้ว Tiara
รหัสสินค้า :  UG339
ขนาด  13 oz.(357 ml.) TD 8.5 cm. H 10.7 cm. packed 6/72
 
แก้ว Plaza
รหัสสินค้า :  B11010
ขนาด  10 oz. (303 ml.) TD 8.5 cm. H 8.8 cm. packed 6/72
 
แก้วก้นคริสตัล
รหัสสินค้า :  UG356
ขนาด  8.5 oz. (266 ml.) TD 7.75 cm. H 8.7 cm. packed 6/72
 
แก้ว stack
รหัสสินค้า :  B00109
ขนาด  9 oz. (245 ml.) TD 6.7 cm. H 9.5 cm. packed 6/72
 
แก้ว NOVA
รหัสสินค้า :  B6511
ขนาด  10 oz. (287 ml.) TD 8.3 cm. H 9.1 cm. packed 6/72
 
แก้ว ลาย
รหัสสินค้า :  UG354
ขนาด  12 oz. (348 ml.) TD 8.5 cm. H 10.7cm. packed 6/72
 
แก้ว Hansa
รหัสสินค้า :  B07711
ขนาด  11 oz. (300 ml.) TD 7.6 cm. H 10.5 cm. packed 6/72
 
แก้ว Lyra
รหัสสินค้า :  B07209
ขนาด  6 oz. (170 ml.) TD 6.3 cm. H 6.5 cm. packed 6/72
 
แก้ว Sanmarino
รหัสสินค้า :  B00409
ขนาด  8.5 oz. (245 ml.) TD 7.4 cm. H 8.5 cm. packed 6/72
 
แก้ว Sanmarino
รหัสสินค้า :  B00411
ขนาด  10 oz. (290 ml.) TD 7.8 cm. H 9 cm. packed 6/72
 
แก้ว Sanmarino
รหัสสินค้า :  B00414
ขนาด  14 oz. (385 ml.) TD 8.25 cm. H 10.55 cm. packed 6/48
 
แก้ว Unity
รหัสสินค้า :  B02110
ขนาด  10 oz. (290 ml.) TD 6.85 cm. H 11.5 cm. packed 6/72
 
แก้ววิสกี้
รหัสสินค้า :  UG305
ขนาด  10 oz. (253 ml.) TD 6.3 cm. H 12 cm. packed 12/72
 
แก้วลองดริ้งค์
รหัสสินค้า :  UG312
ขนาด  13 oz. (336 ml.) TD 6.7 cm. H 14.5 cm. packed 6/72
 
แก้วน้ำ
รหัสสินค้า :  UG363
ขนาด  11 oz. (308 ml.) TD 6.9 cm. H 14 cm. packed 6/72
 
แก้ว Goblet
รหัสสินค้า :  1500G11
ขนาด  11 oz. (308 ml.) TD 7.05 cm. H 13.5 cm. packed 6/48
 
แก้ว Goblet
รหัสสินค้า :  1501G12
ขนาด  Size 12 oz. (350 ml.) TD 7.15 cm. H 16.5 cm. p. 6/48
 
แก้ว Liqueur
รหัสสินค้า :  1501L02
ขนาด  Size 2 oz. (60 ml.) TD 3.6 cm. H 11.5 cm. p. 6/48
 
แก้ว Red wine
รหัสสินค้า :  1501R08
ขนาด  8 oz. (230 ml.) TD 6.25 cm. H 16.1 cm. packed 6/48
 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๑
รหัสสินค้า :  กองพันทหาร
ขนาด  TD. 7.05 cm. H. 13.5 cm. 10.75 oz.
 
ณ คอน
รหัสสินค้า :  ณ คอน
ขนาด  TD. 6.3 cm. H. 12 cm. 10 oz.
 
ม. มหิดล
รหัสสินค้า :  ม. มหิดล
ขนาด  TD. 8.5 cm. H. 8.8 cm. 11 oz.
 
BM PUB
รหัสสินค้า :  BM PUB
ขนาด  TD. 6.7 cm. H. 8.8 cm. 9.5 oz.
 
Chao Doi
รหัสสินค้า :  Chao Doi
ขนาด  TD. 8.5 cm. H. 10.7 cm. 13 oz.
 
VRVCTD.
รหัสสินค้า :  VRVCTD.
ขนาด  7.5 cm. H. 8.5 cm. 9 oz.
 
โชคศิลาทอง
รหัสสินค้า :  โชคศิลาทอง
ขนาด  TD. 7.15 cm. H. 8.2 cm. 8 oz.
 
มุมสบาย
รหัสสินค้า :  มุมสบาย
ขนาด  TD. 7.5 cm. H. 8.5 cm. 9 oz.
 
ยิ้มจากใจ
รหัสสินค้า :  ยิ้มจากใจ
ขนาด  TD. 8.5 cm. H. 8.8 cm. 11 oz.
 
ร.พ. ปัญญาเวช
รหัสสินค้า :  ร.พ. ปัญญา
ขนาด  TD. 6.4 cm. H. 9.8 cm. 8.5 oz.
 
วิสันต์
รหัสสินค้า :  วิสันต์
ขนาด  TD. 6.9 cm. H. 9.6 cm. 9 oz.
 
ชาตราหัวสิงห์
รหัสสินค้า :  ชาตราหัวสิ
ขนาด  TD. 6.98 cm. H. 9.6 cm. 7 oz.
 
ปตท.
รหัสสินค้า :  ปตท.
ขนาด  TD. 8.5 cm. H. 8.8 cm. 11 oz.
 
Thailand Outdoor Club
รหัสสินค้า :  Outdoor Cl
ขนาด  TD. 7.4 cm. H. 14 cm. 13 oz.
 
Play & Ploy
รหัสสินค้า :  Play & Plo
ขนาด  TD. 7.5 cm. H. 8.5 cm. 9 oz.
 
โรงเรียนบงเหนือ
รหัสสินค้า :  โรงเรียนบง
ขนาด  TD. 6.3 cm. H. 12 cm.
 
UG.390
รหัสสินค้า :  UG390
ขนาด  Size 14 oz. (420 ml.) TD. 8.2 cm. H. 14.3 cm. p. 6/48
 
UG392
รหัสสินค้า :  UG392
ขนาด  size 8.5 oz. (247 ml.) TD 8.5 cm. H. 7.8 cm. p. 6/72
 
UG394
รหัสสินค้า :  UG394
ขนาด  Size 11 oz. (305 ml.) TD. 8 cm. H. 10.2 cm. p. 6/48, 6/72
 
UG.391
รหัสสินค้า :  UG391
ขนาด  Size 12 oz. (345 ml.) TD. 9.4 cm. H. 9.7 cm. p.6/72
 
UG393
รหัสสินค้า :  UG393
ขนาด  Size 7.5 oz. (260 ml.) TD. 5.9 cm. H. 15 cm. p.6/72
 
UG385
รหัสสินค้า :  UG385
ขนาด  Size 9.5 oz. (278 ml.) TD. 7.5 cm. H. 9.5 cm. P. 4/72
 
UG389
รหัสสินค้า :  UG389
ขนาด  Size 9 oz. (306 ml.) TD. 8 cm. H. 9 cm. packed 6/72
 
viva footed
รหัสสินค้า :  B016315
ขนาด  14 oz. (420 ml.) TD. 7.0 cm. H. 24 cm. packed 6/24
 
Scirocco
รหัสสินค้า :  B17014
ขนาด  14 oz. (410 ml.) TD. 6.8 cm. H. 13.5 cm. P. 6/48
 
KIM KUN
รหัสสินค้า :  KIM KUN
ขนาด  Size 9.25 oz. TD. 8 cm. H. 9 cm.
 
ที่เกษียณอายุราชการ
รหัสสินค้า :  เกษียณอายุ
ขนาด  ขนาด 10 oz. TD. 6.6 cm. H. 12.4 cm.
 
ม. มหิดล
รหัสสินค้า :  ม. มหิดล
ขนาด  13 oz. กว้าง 7.7 ซม. สูง 14.5 ซม.
 
บูรพาฟาร์ม
รหัสสินค้า :  บูรพาฟาร์ม
ขนาด  10 oz. TD. 6.6 cm. H. 12.4 cm.
 
ห้างทองเยาวราชด่านนอก
รหัสสินค้า :  ห้างทองเยา
ขนาด  Size 11 oz. TD 8.25 cm. H 10.3 cm.
 
KC BAKERY
รหัสสินค้า :  KC BAKERY
ขนาด  9 oz. TD. 7.5 cm. H. 8.5 cm.
 
IGL
รหัสสินค้า :  IGL
ขนาด  Size 8 oz. TD 7.2 cm. H 8.3 cm.
 
PMB0843
รหัสสินค้า :  P0843
ขนาด  22.5 oz. (640 ml.) TD. 8.3 cm H. 18 cm. packed 6/12
 
DESCHUTES
รหัสสินค้า :  DESCHUTES
ขนาด  16 oz. TD 8.65 cm. H 14.5 cm.
 
Aiyara
รหัสสินค้า :  Aiyara
ขนาด  12 oz. TD.7.8 cm. H. 8.5 cm.
 
Suzuki Coffee
รหัสสินค้า :  Suzuki Cof
ขนาด  7 oz. TD 6.98 cm. H 9.6 cm.
 
U-TAPAO
รหัสสินค้า :  U-TAPAO
ขนาด  Size 13 oz. TD 7.4 cm. H 14 cm.
 
Ciao Bella
รหัสสินค้า :  Ciao Bella
ขนาด  11 oz. TD 8.25 cm. H 10.3 cm.
 
ToYoTa Khunwasi
รหัสสินค้า :  ToYoTa Khu
ขนาด  7 oz. TD. 8 CM. H. 6.2 CM.
 
A.I.A.
รหัสสินค้า :  A.I.A.
ขนาด  13 oz. TD. 7.9 cm. H. 14.6 cm.
 
โรงแรมแสงหะไชย
รหัสสินค้า :  โรงแรมแสงห
ขนาด  10 oz. TD. 8.5 cm. H. 8.8 cm.
 
กรมแผนที่ทหาร
รหัสสินค้า :  กรมแผนที่ท
ขนาด  9 oz. TD 7.5 cm. H 8.5 cm.
 
CHEMGLAZE
รหัสสินค้า :  CHEMGLAZE
ขนาด  13 oz. TD 8.5 cm. H 10.7 cm.
 
Liger
รหัสสินค้า :  Liger
ขนาด  14 oz. TD. 8.2 cm. H. 14.3 cm.
 
liver of steel
รหัสสินค้า :  liver of s
ขนาด  22.5 oz. (640 ml.) TD. 8.3 cm H. 18 cm.
 
สนามกระนวนไก่ชน
รหัสสินค้า :  สนามกระนวน
ขนาด  10 oz. TD 6.3 cm. H 12 cm.
 
ท่ามาจัน
รหัสสินค้า :  ท่ามาจัน
ขนาด  9 oz. TD.7.5 cm. H. 12 cm.
 
DOI COFFEE
รหัสสินค้า :  DOI COFFE
ขนาด  7 OZ. TD. 7 cm. H. 9.6 cm.
 
KIMKUN
รหัสสินค้า :  KIMKUN
ขนาด  13 oz. TD 7.4 cm. H 14 cm.
 
HOP
รหัสสินค้า :  HOP
ขนาด  11OZ.TD. 5.3 CM. 16.3 CM.
 
Mountain View
รหัสสินค้า :  Mountain V
ขนาด  8 oz. TD. 6.2 cm. FD. 6.3 cm. MD. 7.1 cm. H. 16.1 cm.
 
Charisma Rock
รหัสสินค้า :  B17112
ขนาด  Size 12 oz. (340 ml.) TD. 7.8 cm. H. 8.5 cm. P.6/48
 
Kozy
รหัสสินค้า :  Kozy
ขนาด  13 oz. TD 6.7 cm. H 14.5 cm. packed 6/72
 
ตะวันรอน
รหัสสินค้า :  ตะวันรอน
ขนาด  size 1.2 oz. (36 ml.) TD 4.5 cm. H 7 cm. packed 12/144
 
ตะวันรอน
รหัสสินค้า :  ตะวันรอน
ขนาด  10 oz. (253 ml.) TD 6.3 cm. H 12 cm. packed 12/72
 
Tempo Carafe
รหัสสินค้า :  B13621
ขนาด  Size 21 oz. (610 ml.) TD 7.5 cm. H 21.6 cm. packed 6/24
 
Bowl
รหัสสินค้า :  UG135
ขนาด  256 ml. TD. 11.6 cm. H. 5.3 cm.
 
Cuba Hurricane
รหัสสินค้า :  B1522H16
ขนาด  15.75 Oz. TD. 7.3 X H. 18 Cm.
 
Tango rock
รหัสสินค้า :  B13312
ขนาด  12.25 Oz. TD. 8.7 x 9.3 cm.
 
Sensation Rock
รหัสสินค้า :  B21610
ขนาด  10 Oz. TD. 8.7 x 8 cm.
 
Home Sukkapan
รหัสสินค้า :  UG361
ขนาด  11 Oz. TD. 8.5 x 8.8 cm.
 
เกี๊ยวหนองบัว
รหัสสินค้า :  UG102
ขนาด  7 Oz. TD. 7 x 9.6 cm.
 
Pilsner
รหัสสินค้า :  B00907
ขนาด  7 oz. TD 6.8 cm. H 13 cm.
 
แก้วโอเลี้ยง
รหัสสินค้า :  UG103
ขนาด  9 oz. TD 7.2 cm. H 11.9 cm.
 
แก้วโอเลี้ยงมีหู
รหัสสินค้า :  UG316
ขนาด  14 oz. TD 8.2 cm. H 12.2 cm.
 
Glass Bowl
รหัสสินค้า :  UG318
ขนาด  TD. 19.62 CM. BD. 9.8 CM. H. 8.45 CM. ขนาด 8 นิ้ว
79 บ.  
Alaska soda cup
รหัสสินค้า :  P00415
ขนาด  12.5 oz. TD. 7.95 CM. BD. 7.7 CM. MD. 8.1 CM. H. 19 CM.
 
Salad Bowl
รหัสสินค้า :  P01825
ขนาด  TD. 25.4 cm. H. 12 cm. ขนาด 10 นิ้ว